DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWAEfektem naszej działalności naukowej są publikacje w cenionych recenzowanych czasopismach naukowych: